Skip to content
  • Ingyenes házhozszállítás!
  • Gyors kiszállítás!
  • Hívd ki a világot!

ÁSZF

Jelen ÁSZF hatálya a SmartBall okos labda webshop (https://getsmartball.com/hu/) domain alatti megrendelésekhez kapcsolódó jogviszonyokra terjed ki. Szolgáltató biztosítja jelen általános szerződési feltételek tárolását, előhívhatóságát és folyamatos hozzáférhetőségét. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen általános szerződési feltételek tartalmát módosítsa, amelyek a módosítás közzétételének időpontjától hatályosak.

1.     Általános rendelkezések
1.1.  Szolgáltató rögzíti, hogy jelen általános szerződési feltétek alapján megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, az külön nem kerül iktatásra.
1.2.  Szolgáltató rögzíti, hogy a megkötendő szerződés nyelve magyar.
1.3.  Szolgáltató rögzíti, hogy a szolgáltatási tevékenységre vonatkozóan külön magatartási kódexet nem határoz meg.
2.     Szolgáltatói adatok

Név:
SportLander Kft.
Székhely:
9024 Győr Baráti út 1.
Elérhetőség:
info@sportlander.hu

+36 30 690 9179
Adószám:
27199299-2-08
Nyilvántartási szám:
08 09 033423
Tárhelyszolgáltató:
Tárhelypark Kft.

Budapest, Gaál József út 24, 1122

+36 1 700 4140

3.     A megrendelhető termékek köre
3.1.  A webshop felületén megrendelhető termékek lényeges tulajdonságait az egyes termékek részletes leírása tartalmazza. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az egyes grafikai elemek színe minimális mértékben eltérhet a valóságtól, amely nem vonja maga után a hibás teljesítés jogkövetkezményeit.
4.     A megrendelés technikai lépései
4.1.  A megrendelés menetének leírása
4.1.1.     Az igénybe vevő a Termékek oldalon böngészhet az egyes termékek között. Az egyes termékekre kattintva megjelenik a termék illusztrációja, lényeges tulajdonságai.
4.1.2.     A megrendelés a Kosárba gombra kattintással folytatható. A megjelenő oldalon igénybe vevő ellenőrizheti a megadott adatok helyességét, a kiválasztott termék ellenértékét, illetve lehetősége van információt közölni Szolgáltatóval. A megrendelés a Megrendelés gombra kattintással folytatható.
4.1.3.     A megjelenő oldalon igénybe vevő megadja kapcsolattartási, valamint a szállítási címre vonatkozó adatait. A megrendelés a Tovább a szállítási módokhoz gombra kattintással folytatható.
4.1.4.     A megjelenő oldalon igénybe vevő megadja a szállítási módot és az aktuális fizetési módot.
4.1.5.     A megjelenő oldalon igénybe vevő megadja a fizetési módok egyikét. A megrendelés a Rendelés összegzése gombra kattintással folytatható.
4.1.6.     A megjelenő oldalon igénybe vevő áttekintheti és ellenőrizheti a megrendelés során megadott adatai helyességét. Elírás, adatbeviteli hiba esetén a Módosítás gombra kattintással javítható a megadott érték. A megrendelés a Rendelés elküldése gombra kattintással véglegesíthető.
4.1.7.     Igénybe vevő elfogadja, hogy a Rendelés elküldése gombra kattintással ajánlati kötöttsége, ezzel együtt fizetési kötelezettsége keletkezik.
4.2.  A megrendelés lehetséges fizetési módjai
4.2.1.     Az egyes termékoldalakon feltüntetett árak megegyeznek az igénybe vevő által ténylegesen fizetendő árral, amelyek minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót és a szállítási költséget.
4.2.2.     A feltüntetett árak forintban, vagy román lejben értendők.
4.2.3.     A megrendelés során az igénybe vevő a termék ellenértékét bankkártyás fizetéssel, PayPal utalással vagy utánvéttel fizetheti meg.
4.3.  A megrendelés teljesítésével, szállítással összefüggő kérdések
4.3.1.     A megrendelt termék igénybe vevőhöz történő kiszállítását a Fürgefutár Kft. végzi.
4.3.2.     Szolgáltató vállalja, hogy a termék ellenértéke beérkezését követő 5 munkanapon belül átadja a kiszállítást végző futárszolgálatnak.
4.4.  A megrendelés adatbeviteli hibáinak kijavítása
4.4.1.     Szolgáltató biztosítja a hatékony és megfelelő technikai eszközöket, hogy az igénybe vevő a megrendelés elektronikus elküldését megelőzően az adatbeviteli hibák kijavítását elvégezhesse. Szolgáltató ezen kötelezettségének a megrendelés során különösen a visszalépés gomb, módosítás gomb, illetve a kosár törlése funkció biztosításával tesz eleget.
4.5.  A megrendelés visszaigazolása
4.5.1.     Szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének a megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a megrendelés részleteiről. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a visszaigazolás határidőn belüli elmaradása esetén az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttsége, illetve a szerződéses kötelezettsége alól.
4.5.2.     A Szolgáltató és igénybe vevő közötti szerződés hatálya a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával áll be.
5.     A megrendeléssel összefüggő elállási és felmondási jog
5.1. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A Fogyasztó elveszíti az elállási jogát, ha a termék vagy annak csomagolása megsérül, mielőtt a termék visszaérkezik a Szolgáltatóhoz.
6.     Panaszkezelés, jogvitarendezés, jogérvényesítési lehetőségek
6.1.  Szolgáltató és az igénybe vevő rögzítik, hogy jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően járnak el.
6.2.  Szolgáltató és az igénybe vevő rögzítik, hogy mindent megtesznek az esetleges jogviták békés rendezése érdekében.
6.3.  Igénybe vevő elfogadja, hogy a webshop működésével, a megrendeléssel, a szállítással, a termékkel kapcsolatos, illetve egyéb panaszaival, elsődlegesen Szolgáltatót keresi meg annak ismert elérhetőségei egyikén. Szolgáltató vállalja, hogy a panasz, észrevétel beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül érdemi, szükséges esetén részletes indokolással ellátott válaszban tájékoztatja az Igénybe vevőt.
6.4.  Szolgáltató tájékoztatja Igénybe vevőt, hogy az esetleges vitás kérdések kapcsán Igénybe vevő jogosult a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulni.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím:
3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Elérhetőség:
46/501-091

bekeltetes@bokik.hu

www.bekeltetes.borsodmegye.hu

7.     Adatvédelem
7.1.  Szolgáltató tájékoztatja Igénybe vevőt, hogy a webshop látogatása, illetve a megrendelés során keletkező adatok kezelésének jogalapjáról,  általános feltételeiről, kezelésének módjáról, az érintett jogairól és a vonatkozó egyéb kérdésekről a mellékelt adatkezelési tájékoztató rendelkezik.
8.     Záró rendelkezések
8.1.  Szolgáltató tájékoztatja Igénybe vevőt, hogy a jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar és uniós joganyag, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet irányadó.

Válassz pénznemet
HUF Magyar forint
EUR euró
My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.