Skip to content
  • Ingyenes házhozszállítás!
  • Gyors kiszállítás!
  • Hívd ki a világot!

Garancia

Az elállási jog

A szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Megrendelő, aki árut rendel, vásárol a hatályos jogszabályok alapján fogyasztónak minősül (továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A Fogyasztó elveszíti az elállási jogát, ha a termék vagy annak csomagolása megsérül, mielőtt a termék visszaérkezik a Szolgáltatóhoz.

Ha a Fogyasztó az elállási jogával élni kíván, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát postai levében köteles eljuttatni a Szolgáltató Vevőszolgálata részére, SportLander Kft., 9024 Győr, Baráti út 1., vagy emailben a info@sportlander.hu címre. (Kérjük a Rendelési szám és/vagy a számla számának feltűntetését is!)

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott vagy tértivevényes küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az ÁSZF-ben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató Vevőszolgálata fogadja.

A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

 

Válassz pénznemet
HUF Magyar forint
EUR euró
My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.